બાળકો પાસે ભીખ મંગાવતી ગેંગનો સૂત્રધાર ઝડપાયો

વટવામાં પોલીસે જુલાઈ મહિનામાં એક મકાન પર દરોડો પાડીને બાળકીઓને અપહરણ કરીને તથા અન્ય રીતે લાવીને…