પાક બોલર દાનિશ કનેરિયાએ વીડીયોથી આપ્યુ સમર્થન

શોબેર અખતરે દાનિશ કનેરિયાને લઈને કરેલા પાક ખેલાડીઓના આક્ષેપને લઈને ખુદ કનેરિયાએ વીડીયો જાહેર કર્યો છે અને કહયુ છે કે શોએબ અખતર પાક ટીમના એક સિનિયર ખેલાડી હતા મારી સાથે જે વર્તન થતુ હતુ તે તેમણે અનુભવ્યુ હશે તો જ આ વાત કહી હશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *